Evenimente

» Miercuri, 11 mai 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Conferinţa:
» Prof. univ. dr. CATHERINE DURANDIN,
de la INALCO, Paris: La France, l'UE et la Russie depuis la fin de la Guerre Froide

 

» Joi, 5 mai 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Simpozionul:
Leonid Boicu - 80 de ani de la naştere
Moderator: Acad. Alexandru ZUB

Cu acelaşi prilej, va fi lansat volumul
LEONID BOICU, Scrieri istorice alese
ediţie şi studiu introductiv Dumitru VITCU

Fotografii simpozion

 

» Miercuri, 6 aprilie, ora 9
şi joi, 7 aprilie 2011, ora 9,30

Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Simpozionul internaţional:
Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
"Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale"

 

» Joi, 24 februarie 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. VIOREL BUTNARIU: Piaţa monetară în provinciile româneşti. Anii 1822-1859/1867
» Dr. DUMITRU IVĂNESCU: Stagiu de documentare în Israel (octombrie 2010)

 

» Joi, 10 februarie 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Workshop-ul:
Cercetarea interdisciplinară a istoriei
holocaustului. Gropi comune în judeţul Iaşi


Participă:
» Dr. ALEXANDRU FLORIAN: Proiectul "Popricani". Cercetare interdisciplinară şi cooperare
interinstituţională

» Drd. ADRIAN CIOFLÂNCĂ: Violenţa antisemită la începutul operaţiunii Barbarossa. Masacre şi gropi comune în judeţul Iaşi
» Dr. NECULAI BOLOHAN: Arheologia forensică. De la iniţiere la aplicare

 

» Joi, 9 decembrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. MIRCEA-CRISTIAN GHENGHEA: Prima gazetă maghiară din Principatele Unite, "Bukuresti Magyar Közlöny" (1860)
» Drd. CĂTĂLIN BOTOŞINEANU: "Ordinea juriştilor". Recrutarea corpului profesoral la Facultatea de Drept, în primii ani interbelici

 

» Joi, 25 noiembrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. PETRONEL ZAHARIUC: "Pentru că a fost faptă din trupul domniei lui". Contribuţii privitoare la descendenţa lui Mihai Viteazul
» Dr. CĂTĂLINA CHELCU, Drd. MARIUS CHELCU: Venituri urbane ale Mănăstirii Golia.
Secolele XVII-XVIII

 

» Joi, 4 noiembrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. VENIAMIN CIOBANU: Pagini din istoria politică a Lituaniei (1569-1660)
» Dr. LEONIDAS RADOS: Congresul IV al Societăţii Europene de Studii Neogreceşti
(Granada, 9-12 septembrie 2010)

 

» Miercuri, 20 octombrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. PAUL OCTAVIAN NISTOR: Proiecte de
propagandă comunistă românească în America, la începutul Războiului Rece

» Dr. GHEORGHE CLIVETI: Noi contribuţii
istoriografice privitoare la epoca Unirii Principatelor Române

 

» Luni, 4 octombrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Dezbaterea:
» Universitatea "Al. I. Cuza" - 150.
Şcoala istorică - trecut, prezent, perspective.

Invitat special, acad. VIOREL BARBU

 

» Vineri, 17 septembrie 2010, ora 18,30
Muzeul Unirii,
Str. Lăpuşneanu nr. 14, Iaşi
Comunicarea:
» Prof. Dr. OLIVER JENS SCHMITT (Universitatea din Viena): Skanderbeg et les Sultans - Anatomie d’un rébellion contre l’ Empire ottoman

 

» Joi, 24 iunie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Drd. DANIEL VALERIU BOBOC: Circulaţia presei în mediul rural interbelic. Cunoaştere şi socializare politică în România mare
» Dr. VENIAMIN CIOBANU: Stagiu de documentare în Anglia

 

» Joi, 10 iunie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicarea:
» Dr. BOGDAN MALEON: Mutilarea ochilor în Imperiul bizantin

 

» Joi, 27 mai 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. VIOREL M. BUTNARIU: "Grossus triplex" în Moldova
» a.c. BOGDAN ADRIAN CEOBANU: Stagiu de documentare în Franţa

 

» Joi, 29 aprilie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicarea:
» Dr. CĂTĂLINA CHELCU: Laic şi religios în cronicile moldovene din secolul al XVII-lea

 

» Joi, 15 aprilie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicarea:
» Dr. SORIN D. IVĂNESCU: Anchetele Securităţii în România "democrat-populară"

 

» Joi, 11 martie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. MIHAI CHIPER: Onoare, masculinitate, duel. Ofiţer în România, 1859-1918
» Dr. BOGDAN SCHIPOR: Prezentarea Revistei Române de Studii Baltice şi Nordice, nr. 1/2009, Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2009

Afis
 
     
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi