Şcoala Doctorală
Conducători de doctorate în cadrul Institutului:

» Dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, c.s. I
     vezi Doctoranzi

» Dr. Dumitru Ivănescu, c.s.I
     vezi Doctoranzi


Conducători de doctorate în alte instituţii:

Universitatea "Al. I. Cuza"- Iaşi
» Acad. Alexandru Zub
» Prof. univ.dr. Gheorghe Cliveti
» Dr. Veniamin Ciobanu, c.s. I

Universitatea "Ştefan cel Mare" – Suceava
» Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi