Programe de Cercetare
În acest an, activitatea ştiinţifică în cadrul instituţiei se axează în mod prioritar pe următoarele programe:

» Izvoarele evului mediu românesc şi istorie socială, coordonator prof. univ. dr. Petronel Zahariuc;

» Instrumente de lucru. Repertoriul numismatic românesc. 1822-1859/1867, coordonator dr. Viorel Butnariu, CS I;

» Stat şi societate în perioada modernizării şi construcţiei naţionale româneşti. Secolele XIX-XX, coordonator dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, CS I;

» Cultură şi modernizare în România: secolele XIX-XX, coordonator acad. Alexandru Zub;

» Public şi privat în România secolului XX, coordonator dr. Cătălin Turliuc, CS I;

» România în relaţiile internaţionale (secolele XIX-XX), coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti.
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi